Aubade
Aubade

De aubade in Bolsward;


08.00 uur: Klokgelui


De klokken van Bolsward luiden het Oranjefeest in.
09.00 uur: Aubade


De aubade vindt plaats bij de Broerekerk op het Broereplein. Dit jaar met een muzikale warming-up. 

Toespraak door een afgevaardigde van B&W, gevolgd door het zingen van het Wilhelmus, het Fries Volkslied  en het speciaal voor Bolsward geschreven Koningslied.Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe

ben ik van duitsen bloed,

den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood.

Een prinse van Oranje

ben ik vrij onverveerd,

den koning van Hispanje

heb ik altijd geëerd.


Mijn schild ende betrouwen

zijt Gij, o God, mijn Heer!

Op U zo wil ik bouwen,

verlaat mij nimmermeer!

Dat ik toch vroom mag blijven,

uw dienaar te aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.


Frysk folksliet

Frysk bloed tsjoch op!

Wol no ris brûze en siede,

En bûnzje troch ús ie-ren om!

Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d’ierde,

It Fryske lân fol eare en rom.

Klink dan en daverje fier yn it rûn

Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

Klink dan en daverje fier yn it rûn

Dyn âlde eare, o Fryske grûn!


Koningslied Bolsward

Feest in de stad, feest in de stad

De Koning is jarig en wij vieren dat

Vlaggen, ballonnen, zang en gelach,

Dat is Koningsdag.

Bolsward wordt wakker tijd om op te staan

Het feest is al begonnen vooruit je moet gaan.

Een dag vol ontspanning spelletjes, muziek,

Kom we gaan er tegen aan.

Feest in de stad, feest in de stad

De Koning is jarig en wij vieren dat.

Vlaggen, ballonnen, zang en gelach,